Aanmelding en plaatsing:

U kunt uw kind schriftelijk aanmelden door middel van een inschrijfformulier. Dit formulier kunt u downloaden via deze website of persoonlijk afhalen op de peuterspeelzaal van uw keuze. Een kind kan aangemeld worden vanaf de geboorte. Na aanmelding komt het op de wachtlijst van de betreffende peuterspeelzaal. Op het moment dat er op de speelzaal van uw keuze een plaats vrij komt, kan het kind dat bovenaan de wachtlijst staat en de leeftijd van 2 jaar heeft bereikt, geplaatst worden. Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding. Hiervan kan worden afgeweken indien een peuter op verzoek van een arts, jeugdgezondheidszorg of een maatschappelijk werker met voorrang geplaatst dient te worden. Kinderen die naar de gemeente De Marne verhuizen en al elders aantoonbaar een peuterspeelzaal bezochten, krijgen ook voorrang. Bij opzegging dient u gebruik te maken van een uitschrijfformulier. Dit formulier kunt u downloaden via deze website of afhalen op de peuterspeelzaal. U kunt opzeggen per eerste en vijftiende van de maand. Dit formulier dient 1 maand voor uw kind de speelzaal verlaat bij de centrale administratie binnen te zijn.

De ouderbijdrage voor het kalenderjaar 2017 is vastgesteld op € 39,- per maand voor peuterspeelzalen die 2,5 uur per ochtend open zijn. Bij een openstelling van 3 uur per ochtend bedraagt de ouderbijdrage € 48,50. De ouderbijdrage is gebaseerd op twee dagdelen per week en is 12 keer per jaar verschuldigd. 

In de maand van komst wordt de verschuldigde ouderbijdrage op de volgende manier bepaald:

- Tot en met de 15e van de maand wordt er voor de hele maand betaald.

- Na de 15e van de maand wordt er voor de halve maand betaald.

Bij vertrek geldt:

- Tot en met de 15e van de maand wordt er voor de halve maand betaald.

- Na de 15e van de maand wordt er voor de hele maand betaald.

Mocht u de peuterspeelzaal niet kunnen betalen, neemt u dan contact op met de gemeente De Marne. Mogelijk heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten via het participatiefonds. Meer informatie vindt u op www.werkpleinnoord-groningen.nl of via telefoonnummer 0595-750300.