Aanmelding en plaatsing:

U kunt uw kind schriftelijk aanmelden door middel van een inschrijfformulier. Dit formulier kunt u downloaden via deze website of persoonlijk afhalen op de peuterspeelzaal van uw keuze. Een kind kan aangemeld worden vanaf de geboorte. Na aanmelding komt het op de wachtlijst van de betreffende peuterspeelzaal. Op het moment dat er op de speelzaal van uw keuze een plaats vrij komt, kan het kind dat bovenaan de wachtlijst staat en de leeftijd van 2 jaar heeft bereikt, geplaatst worden. Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding. Hiervan kan worden afgeweken indien een peuter op verzoek van een arts, jeugdgezondheidszorg of een maatschappelijk werker met voorrang geplaatst dient te worden. Kinderen die naar de gemeente De Marne verhuizen en al elders aantoonbaar een peuterspeelzaal bezochten, krijgen ook voorrang. Bij opzegging dient u gebruik te maken van een uitschrijfformulier. Dit formulier kunt u downloaden via deze website of afhalen op de peuterspeelzaal. U kunt opzeggen per eerste en vijftiende van de maand. Dit formulier dient 2 maanden voor uw kind de speelzaal verlaat bij de centrale administratie binnen te zijn.

De uurprijs voor de peuterspeelzaal is voor het kalenderjaar 2019 vastgesteld op € 8,38 per uur. De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk. De peuterspeelzaal valt sinds 1 januari 2018 onder de wet kinderopvang. U kunt dan voor de uren dat uw kind de peuterspeelzaal bezoek de kinderopvangtoeslag aanvragen. Komt u niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag dan kunt u gebruik maken van de gemeentelijke regeling. Onder het kopje 'nieuws' vindt u hier meer informatie over. Heeft u dan nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen met de administratie.