Privacy verklaring.

Deze kunt u hier inzien.

 

Wat kost de peuterspeelzaal?

Dat hangt af van uw inkomen.

Sinds 1 januari 2018 is de financiering van het peuterspeelzaalwerk veranderd. Het peuterspeelzaalwerk valt sinds die datum onder de wet kinderopvang en ouders kunnen dan ook voor de uren peuterspeelzaal de kinderopvangtoeslag aanvragen.

De kinderopvangtoeslag is voor twee werkende ouders in 1 gezin, of ouders die een studie of traject volgen; voor een alleenstaande ouder die werkt of een studie of traject volgt; zelfstandig ondernemers. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag belt u dan met de belastingtelefoon 0800-0543 of kijkt u op www.belastingdienst.nl/toeslagen.

Vraagt u tijdig de toeslag aan. Deze ontvangt u voorafgaand aan de maand waarop de toeslag van toepassing is. Wij factureren daarom ook vooraf. Voor de kinderopvangtoeslag wordt gevraagd naar het gemiddelde aantal uren per maand. Op basis van 40 weken en 2 dagdelen per week (= 7 uren) komt u uit op 23 uren. De uurprijs bedraagt € 7,70. 

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag dan komt u in aanmerking voor de gemeentelijke regeling. Hiervoor dient u een formulier 'verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag' te overleggen. Deze is bij ons verkrijgbaar.

Onderstaande tabel geeft aan wat de ouderbijdrage voor u wordt als u recht heeft op de gemeentelijke toeslag. Via de site van de belastingdienst kunt u berekenen wat de ouderbijdrage voor u wordt als u recht heeft op de kinderopvangtoeslag.

 

                     
 Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin                
 inkomen Ouderbijdrage peuteropvang 2018 per uur  Bij € 7.70 is ouderbijdrage (7 uur perweek)      
   1e kind  2e kind e.v.   per maand per maand (2e kind)    
                     
lager dan € 18.849 € 0,45 € 0,37   € 10,50 € 8,63        
                     
                     
€ 18.850 € 28.981 € 0,50 € 0,38   € 11,66 € 8,86        
                     
                     
                     
€ 28.982 € 39.880 € 0,95 € 0,44   € 22,16 € 10,26        
                     
                     
                     
€ 39.881 € 54.242 € 1,48 € 0,45   € 34,53 € 10,50        
                     
                     
                     
€ 54.243 € 77.970 € 2,57 € 0,67   € 59,96 € 15,63        
                     
                     
                     
€ 77.971 € 108.044 € 4,34 € 1,05   € 101,26 € 24,50        
                     
                     
                     
€ 108.045 en hoger € 4,97 € 1,95   € 115,96 € 45,50        
                     
                     
                     
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.          
Via de link http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toetsingsinkomen/ kunt u uw toetsingsinkomen berekenen.
                     

 

 

Alle leidsters van het peuterspeelzaalwerk in de gemeenten Eemsmond en De Marne hebben een training taal- en interactievaardigheden (TINK) gevolgd en zijn daarvoor geslaagd. De training is met name gericht op het uitlokken van taal en interactie bij peuters.

De leidsters ontvingen hiervoor een certificaat en een bos bloemen. 

 

 

 

Wij zijn op zoek naar een pedagogisch medewerker op oproepbasis (0-uren) met een afgeronde mbo (spw 4) opleiding en werkervaring op een peutergroep. Bij voorkeur in het bezit van een certificaat VVE en de taaltoets 3F.

Heb je interesse in deze vacature? Mail of bel dan naar info@marnepeuters.nl of 0595-492105.