Nieuw telefoonnummer: wij zijn voortaan bereikbaar op telefoonnummer 06-83786626

 

 

VACATURES WADDENKIND

Stichting Kinderopvang Waddenkind heeft 7 peuteropvang locaties en gaat vanaf de zomervakantie Buitenschoolse Opvang (BSO) aanbieden in het nieuwe kindcentrum in Leens.                                                       

We zijn een relatief kleine organisatie waar de ontwikkeling van de kinderen de basis is en samenwerking met ouders voorop staat. Binnen de organisatie hebben we aandacht voor elkaar, voor de partners waarmee we samen werken en voor de omgeving waarin we werken. We werken veel samen met de basisscholen om zo een goede doorgaande lijn te waarborgen.

Zowel voor de peuteropvang als voor de BSO zoeken we nieuwe medewerkers. Zie vacatures hieronder.

Voor de peuteropvang gaat het met name om vervanging  in verband met ziekte (VVE certificaat is een voorwaarde) en om invalkrachten.

De BSO moet nieuw worden opgezet. We zoeken daarvoor een ervaren en initiatiefrijke pedagogisch medewerker die de BSO de komende maanden samen met ons op wil zetten en vervolgens na de zomervakantie werkzaam wil zijn op de BSO. Tevens zoeken we  pedagogisch medewerkers die het leuk lijkt om op de groep te werken op deze geheel nieuwe BSO op een nieuwe locatie.

Sollicitaties kun je tot uiterlijk donderdag 11 april mailen naar info@marnepeuters.nl  ter attentie van Anneke Sijpkens. Voor meer informatie kun je bellen met Anneke Sijpkens via 06 10164615.

 

 

Kinderopvang Waddenkind

Zoekt

Talentvolle en enthousiaste

Pedagogisch medewerker(s) peuteropvang

Bij voorkeur VVE gecertificeerd

Per direct tot aan de zomervakantie voor vervanging.                     

De  peutergroepen zijn ’s ochtends open. Vervolgaanstelling behoort tot de mogelijkheden.

Lijkt het je leuk om te werken bij een betrokken en gedegen organisatie waar met veel enthousiasme en inzet wordt gewerkt aan de ontwikkeling van kinderen van 2-4 jaar dan ben je bij Waddenkind aan het juiste adres.  

 

Kinderopvang Waddenkind

Zoekt

Enthousiaste, initiatiefrijke en ervaren

Pedagogisch medewerker(s) BSO

Kinderopvang Waddenkind opent in samenwerking met CBS  de Regenboog en  OBS De Lydinge na de zomervakantie een BSO in het nieuwe kindcentrum in Leens.

We zoeken per direct een initiatiefrijke pedagogisch medewerker  die het leuk vindt om het kindcentrum vanaf het begin op te bouwen,  het activiteitenprogramma vorm te geven, mee te denken over de inrichting van de BSO en wat er verder komt kijken bij het opzetten van de BSO en vervolgens als pedagogisch medewerker werkzaam wil zijn in de BSO. (HBO-MBO4 niveau).

Tevens zoeken we pedagogisch medewerkers die ervoor zorgen dat de kinderen een leuke tijd hebben op de BSO en die het belangrijk vinden om samen met collega’s een omgeving met een rijk activiteiten te creëren waarbinnen ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen en daartoe een rijk activiteitenaanbod ontwikkelen en aanbieden.

Werken in deze nieuwe BSO geeft je alle kansen om binnen de kaders van Waddenkind je eigen kleur en sfeer aan de BSO te geven.

 

 

Nieuwe naam voor Peuterspeelzaalwerk De Marne

Kinderopvang Waddenkind, dat  is de nieuwe naam voor de Stichting Peuterspeelzaalwerk De Marne. 

Waddenkind verzorgt de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal,  in Eenrum, Pieterburen, Wehe- den Hoorn, Leens, Ulrum, Zoutkamp en Kloosterburen.

Maar Waddenkind biedt meer. Vanaf de zomervakantie zal  Waddenkind, in samenwerking met obs Lydinge en cbs De Regenboog ook BSO (buitenschoolse opvang)  aanbieden in het nieuwe kindcentrum dat op dit moment wordt gebouwd bij het gemeentehuis in Leens.   Het bestuur en medewerkers van Waddenkind zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe BSO.           

De buitenschoolse opvang zal de plek zijn waar kinderen hun vrije tijd op een leuke manier kunnen doorbrengen  en waar de medewerkers de kinderen uitdagen om zich te ontwikkelen tot initiatiefrijke, zelfstandige en sociale jongeren.

In onze visie op de BSO is er aandacht voor samenwerking met de  scholen,  een  gezonde leefstijl, bewegen, buitenspelen, een aantrekkelijk en afwisselend aanbod van activiteiten en een goed partnerschap met ouders.

We werken nog aan een mooie nieuwe en informatieve website.

We zetten graag onze goede samenwerking met al onze partners en relaties voort, maar nu onder de naam Waddenkind.

 

 

23 november 2018

Tarieven peuteropvang 2019

Hierbij maken we bekend dat de Stichting Peuterspeelzaalwerk De Marne  voor de peuteropvang in 2019 het tarief van  € 8,38 per uur heeft vastgesteld.

We zien ons, net als in 2018, genoodzaakt om een iets hoger tarief vast te stellen dan het fiscaal tarief.  De overheid legt de kinderopvang extra verplichtingen op. Samen met het feit dat we relatief kleine locaties exploiteren betekent dit dat we hogere kosten maken en een hoger tarief moeten berekenen. 

Voor de ouders die niet beide werken is een gemeentelijke regeling in de maak. 

Het is belangrijk om onze website in de gaten te houden, we zullen de komende weken  uitgebreidere informatie op de website plaatsen.

 

Als u vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Klik hier voor meer uitleg over 'wat kost kinderopvang in Nederland' 

 

 

Privacy verklaring.

Deze kunt u hier inzien.

 

Wat kost de peuterspeelzaal?

Dat hangt af van uw inkomen.

Met ingang van 1 januari 2018 vallen de peuterspeelzalen onder de wet Kinderopvang. Dat betekent dat er kinderopvangtoeslag aangevraagd kan worden voor de uren peuterspeelzaal.  

De kinderopvangtoeslag is voor twee werkende ouders in 1 gezin, of ouders die een studie of traject volgen; voor een alleenstaande ouder die werkt of een studie of traject volgt; zelfstandig ondernemers. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag belt u dan met de belastingtelefoon 0800-0543 of kijkt u op www.belastingdienst.nl/toeslagen.

Vraagt u tijdig de toeslag aan. Deze ontvangt u voorafgaand aan de maand waarop de toeslag van toepassing is. Wij factureren daarom ook vooraf. Voor de kinderopvangtoeslag wordt gevraagd naar het gemiddelde aantal uren per maand. Op basis van 40 weken en 2 dagdelen per week (= 7 uren) komt u uit op 23 uren. De uurprijs bedraagt voor 2019 € 8,38. 

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag dan komt u in aanmerking voor de gemeentelijke regeling. Hiervoor dient u een formulier 'verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag' te overleggen. Deze is bij ons verkrijgbaar.

Onderstaande tabel geeft aan wat de ouderbijdrage voor u wordt als u recht heeft op de gemeentelijke toeslag. Via de site van de belastingdienst kunt u berekenen wat de ouderbijdrage voor u wordt als u recht heeft op de kinderopvangtoeslag.

 

                     
Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin                
 inkomen Ouderbijdrage peuteropvang 2019 per uur 

                Bij € 8,38 is de ouderbijdrage                   (7 uur per week)               

     
   1e kind

 2e kinde.v.

  per maand per maand (2e kind)    
                     
lager dan € 19.433 € 0,43 € 0,43   € 10,03 € 10,03        
                     
                     
 € 19.434 € 29.879 € 0,51 € 0,45   € 11,90 € 10,50        
                     
                     
                     
€ 29.880 € 41.116 € 0,97 € 0,53   € 22,63 € 12,37        
                     
                     
                     
€ 41.117 € 55.924 € 1,45 € 0,55   € 33,83 € 12,83        
                     
                     
                     
€ 55.925 € 80.387 € 2,43 € 0,76   € 56,70 € 17,73        
                     
                     
                     
€ 80.388 € 111.393 € 4,05 € 1,12   € 94,50 € 26,13        
                     
                     
                     
€ 111.394  en hoger € 5,42 € 2,-   € 126,47 € 46,67        
                     
                     
                     
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.          
Via de link http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toetsingsinkomen/ kunt u uw toetsingsinkomen berekenen.
                     

 

 

Let op: wij berekenen eerst de kosten per jaar en verdelen die kosten vervolgens over 12 maanden. Wij incasseren dus (voorafgaand aan) elke maand, ook tijdens de vakanties.

 

Alle leidsters van het peuterspeelzaalwerk in de gemeenten Eemsmond en De Marne hebben een training taal- en interactievaardigheden (TINK) gevolgd en zijn daarvoor geslaagd. De training is met name gericht op het uitlokken van taal en interactie bij peuters.

De leidsters ontvingen hiervoor een certificaat en een bos bloemen. 

 

 

 

Wij zijn op zoek naar een pedagogisch medewerker op oproepbasis (0-uren) met een afgeronde mbo (spw 4) opleiding en werkervaring op een peutergroep. Bij voorkeur in het bezit van een certificaat VVE en de taaltoets 3F.

Heb je interesse in deze vacature? Mail of bel dan naar info@marnepeuters.nl of 0595-492105.