Stichting Kinderopvang Waddenkind is de nieuwe naam van onze stichting!

Voor peuteropvang/peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.

 

Nieuw telefoonnummer: wij zijn voortaan bereikbaar op telefoonnummer 06-83786626 ('s middags)

 

Tarieven peuteropvang 2019

Hierbij maken we bekend dat de Stichting Peuterspeelzaalwerk De Marne  voor de peuteropvang in 2019 het tarief van  € 8,38 per uur heeft vastgesteld.

We zien ons, net als in 2018, genoodzaakt om een iets hoger tarief vast te stellen dan het fiscaal tarief.  De overheid legt de kinderopvang extra verplichtingen op. Samen met het feit dat we relatief kleine locaties exploiteren betekent dit dat we hogere kosten maken en een hoger tarief moeten berekenen. 

Voor de ouders die niet beide werken is een gemeentelijke regeling in de maak. 

Het is belangrijk om onze website in de gaten te houden, we zullen de komende weken  uitgebreidere informatie op de website plaatsen.

 

Als u vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Klik hier voor meer uitleg over 'wat kost kinderopvang in Nederland' 

 

 

Privacy verklaring.

Deze kunt u hier inzien.

 

Wat kost de peuterspeelzaal?

Dat hangt af van uw inkomen.

Met ingang van 1 januari 2018 vallen de peuterspeelzalen onder de wet Kinderopvang. Dat betekent dat er kinderopvangtoeslag aangevraagd kan worden voor de uren peuterspeelzaal.  

De kinderopvangtoeslag is voor twee werkende ouders in 1 gezin, of ouders die een studie of traject volgen; voor een alleenstaande ouder die werkt of een studie of traject volgt; zelfstandig ondernemers. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag belt u dan met de belastingtelefoon 0800-0543 of kijkt u op www.belastingdienst.nl/toeslagen.

Vraagt u tijdig de toeslag aan. Deze ontvangt u voorafgaand aan de maand waarop de toeslag van toepassing is. Wij factureren daarom ook vooraf. Voor de kinderopvangtoeslag wordt gevraagd naar het gemiddelde aantal uren per maand. Op basis van 40 weken en 2 dagdelen per week (= 7 uren) komt u uit op 23 uren. De uurprijs bedraagt voor 2019 € 8,38. 

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag dan komt u in aanmerking voor de gemeentelijke regeling. Hiervoor dient u een formulier 'verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag' te overleggen. Deze is bij ons verkrijgbaar.

Onderstaande tabel geeft aan wat de ouderbijdrage voor u wordt als u recht heeft op de gemeentelijke toeslag. Via de site van de belastingdienst kunt u berekenen wat de ouderbijdrage voor u wordt als u recht heeft op de kinderopvangtoeslag.

Per juli 2019 heeft de gemeente nieuw beleid vastgesteld ten aanzien van de toeslagregeling. De nieuwe ouderbijdrage vindt u in de onderstaande tabel:

 

                     
Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin                
 inkomen Ouderbijdrage peuteropvang per juli 2019 per uur 

                Bij € 8,38 is de ouderbijdrage                   (7 uur per week)               

     
   1e kind

 2e kinde.v.

  per maand per maand (2e kind)    
                     
lager dan € 19.433 € 0,68 € 0,68   € 15,87 € 15,87        
                     
                     
 € 19.434 € 29.879 € 0,76 € 0,70   € 17,73 € 16,33        
                     
                     
                     
€ 29.880 € 41.116 € 1,22 € 0,79   € 28,47 € 18,43        
                     
                     
                     
€ 41.117 € 55.924 € 1,70 € 0,80   € 39,67 € 18,67        
                     
                     
                     
€ 55.925 € 80.387 € 2,68 € 1,01   € 62,53 € 23,57        
                     
                     
                     
€ 80.388 € 111.393 € 4,30 € 1,37   € 100,33 € 31,97        
                     
                     
                     
€ 111.394  en hoger € 5,67 € 2,25   € 132,30 € 52,50        
                     
                     
                     
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.          
Via de link http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toetsingsinkomen/ kunt u uw toetsingsinkomen berekenen.
                     

 

 

Let op: wij berekenen eerst de kosten per jaar en verdelen die kosten vervolgens over 12 maanden. Wij incasseren dus (voorafgaand aan) elke maand, ook tijdens de vakanties.

 

 

Alle leidsters hebben met succes de VVE training Startblokken gevolgd. Startblokken kenmerkt zich door een ontwikkelingsgerichte aanpak en gaat uit van een benadering van het jonge kind waarin spel centraal staat. 

 

 

 

Wij zijn op zoek naar een pedagogisch medewerker op oproepbasis (0-uren) met een afgeronde mbo (spw 4) opleiding en werkervaring op een peutergroep. Bij voorkeur in het bezit van een certificaat VVE en de taaltoets 3F.

Heb je interesse in deze vacature? Mail of bel dan naar info@marnepeuters.nl of 0595-492105.