De peuterspeelzaal biedt haar peuters een uitnodigende, veelzijdige en veilige speelomgeving. Jonge kinderen ontwikkelen en leren via spel.
Spelenderwijs en in interactie met andere kinderen en leidsters vergroten de kinderen hun woordenschat, ontwikkelen zij hun motorische vaardigheden en groeien ze in sociaal vaardig gedrag.
Elk kind op zijn eigen wijze en in zijn eigen tempo.