Kindvolgsysteem:

Pravoo

Sinds het schooljaar 2005/2006 werken we stichtingbreed met het pravoo-kindvolgsysteem. Een kindvolgsysteem is een systeem om de ontwikkeling van ieder kind in kaart te brengen. Aan de hand van dit kindvolgsysteem kan de leidster objectief bepalen wanneer de ontwikkeling stagneert en er dus extra begeleiding nodig is. De Stichting Peuterspeelzaalwerk De Marne heeft gekozen voor het pravoo-kindvolgsysteem. Dit omdat de meeste basisscholen in de gemeente De Marne het pravoo-kleutervolgsysteem gebruiken en er zo een naadloze overgang van peuterspeelzaal naar basisschool ontstaat.