Het onderwijsbeleid en het jeugdbeleid stellen de rol van de peuterspeelzalen nadrukkelijk aan de orde ten aanzien van het vroegtijdig signaleren van ontwikkelingsachterstanden.
Het jeugdbeleid richt zich op een integrale aanpak van 0-6 jarigen. Centraal hierbij staat de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen.
De peuterspeelzaal vormt een belangrijke schakel in die doorgaande ontwikkelingslijn. Ook vanuit het onderwijs wordt steeds duidelijker gezien dat signalering in achterstand van ontwikkeling al op de peuterspeelzaal opgepakt kan worden. Deze ontwikkeling stelt daardoor ook meer eisen aan de leidsters.
De leidsters worden hierin ondersteund door de intern begeleider.