Extra dagdelen voor peuters De Marne

Onderzoeken wijzen uit dat een goede taalontwikkeling van groot belang is voor de resultaten op de basisschool en tijdens de verdere schoolloopbaan. Het rijk en de gemeente stellen daarom extra middelen beschikbaar voor taalstimulering.
Per 1 januari 2012 zijn we gestart met een nieuw project. Meer informatie staat op onderstaande flyer.

Flyer extra dagdelen